Spis treści


I. Tadeusz Zawadzki, Juliusz Verne - fantasta, realista i wizjoner II. Juliusz Verne i jego pisarstwo w oczach badaczy literatury dziecięcej, nauczycieli i czytelników1. Stanisław Frycie, Proza biograficzna2. Marta Ziółkowska - Sobecka, Verne Jules3. Wanda Krzemińska, Idea pozytywistyczno - romantyczna i nowy bohater w twórczości Juliusza Verne4. Ryszard Waksmund, Powieść podróżnicza5. Anna Nikliborc, Francuska książka dla młodzieży w Polsce w wieku XIX6. Anna Nikliborc, Przygoda czy "awantura"7. Halina Skrobiszewska, Verne Jules Wokół Księżyca8. Halina Skrobiszewska, Verne Jules Napowietrzna wioska9. Anna Suszek, Powieść - podróż10. Maria Krauz, Kreowanie przestrzeni i językowy obraz postaci w Tajemniczej wyspie Juliusza Verne'a11. Regina Kawa, Renata Kędzierska, Juliusz Verne - daleki czy bliski współczesnemu czytelnikowi?12. Jadwiga Zajdel, Recepcja wybranych powieści Juliusza Verne'a w gimnazjum13. Jadwiga Gargaś, Ewa Woźniak, Juliusz Verne - pisarz dla młodzieży czy dla dorosłych?14. Jolanta Miąsik, Szczęśliwe powroty15. Czytelnicy "Świata Młodych" o twórczości powieściowej Juliusza Verne'a16. Winicjusz Łachaciński, Pośmiertne życie Juliusza Verne'a17. Żyć według Verne'a


Jules Verne - Zbiory Wojciecha Jamy

Polskie Towarzystwo Juliusza Verne'a

Webmaster:  Ireneusz  Zawadzki